Delta laboratuvarı geniş test listesi ile hizmetinizde. Özellikle metabolik hastaklıklar konusunda çalışmakta olduğumuz pek çok test Türkiye'de ilk ve tek olarak Delta Laboratuvarında çalışılmaktadır. Detaylar için lütfen test listemize bakınız. Bu testlerin anlamları ve klinik önemleri ile ilgili bilgileri sağlık rehberi köşemizde bulabilirsiniz. Test listemize şöyle bir göz atacak olursak:5-HIAA (5-Hidroksiindolasetikasit), 5-MTHF (5-Metiltetrahidrofolat),7-Dehidrokolestrol, 17-OH Progesteron, Açilkarnitinler(MSMS), Adrenalin (idrar ve kan), Aminoasitler BOS HPLC(20 adet aminoasit),Aminoasitler idrar HPLC(41 adet aminoasit),Aminoasitler kuru kanda(TANDEM),Aminoasitler plazma HPLC(41 adet aminoasit),ALA/PBG, ADMA (asimetrik dimetil arjinin), Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bizmut, Bor, BOS BİYOJENİK AMİNLER .5-HIAA (5-Hidroksiindolasetikasit), HVA (Homovanilikasit), 3-OMD (3-Ortometildopa), 5-HTP (5-Hidroksitriptofan), DOPAC(3,4Dihidroksifenilasetikasit), DA (Dopamin), L-dopa, BOS PTERİNLER: BH2(Dihidrobiopterin), BH4 (Tetrahidrobiopterin), Neopterin, Biyopterin, Pterin, B-talassemi için Hemoglobin Paneli (HBA2,HBF, HBS, HBC), Cıva, Çinko, CDG(Karbonhidrat Definention Transferi), Crosslinks (pridinolin&deoksipridinolin), Çok uzun zincirli yağ asitleri, Dopamin, Fabry;α-galaktosidaz, Fenilalanin, Fitanik Asit, Galaktoz-1P-Üridiltransferaz, Galaktoz 1 fosfat, Gaucher β-glukozidaz, Glutatyon, Guanidinoasetat, Gümüş, Hb varyant, HbA1C, Hidroksipirolin, Heksozaminidaz A, Heksozaminidaz total, Homosistein , HVA (Homovanilikasit), İyot, Kadmiyum, Kalay, Kreatin/kretinin, Kobalt, Kolesterin metabolitleri, Kortizol, androstendion, Krabbe β-galaktoserebrosidaz, Krom, Koenzim Q10 , Kurşun, Lityum, Lizozomal enzim eksikliği taraması tandem (çoklu analiz), Fabry, Gaucher, Krabbe, Pompe, Niemann-Pick, Lökosit Sistin Miktarı, Mangan, MDA (malondialdehit), Metabolik hastalık taraması tandem, Aminoasit, açilkarnitin, MSUD takip:Valin, Lösin, izolösin, tirozin, Metanefrin, MLD; arilsülfataz A, MPS-I;α-İduronidaz, MPS-II;α-İduronat sülfataz, MPS-III; a-d, Molibden, Mukopolisakkaritler, Nieman-Pick A/B sfingomiyelinaz, Nikel, NMR idrar, Noradrenalin, Normetanefrin, Okzalat Oligosakkaritler, Organik Asitler, Orotik Asit, Pipekolik Asit, Pristanik asit, Plasmalojenler(eritrositte),Porfirinler, Pterinler (bipoterin,pterin), Pompe; α-glukosidaz, Pürin/Pirimidin, Safra asit metabolitleri, Safra asitleri total, Selenyum, Serbest Karnitin, Serotonin (5-Hidroksitriptamin), Sistin, Süksinil aseton, Tirozin Triptofan, Total galaktoz, VMA (Vanil Mandelik Asit) , Vitamin A, Vitamin E , Vitamin B1, Vitamin B2 , Vitamin B6, Vitamin C, Vitamin D3 , Yağ asitleri, Yağ asidi oksidasyon defekleri taraması , α-fukosidaz, α-mannosidaz, α-nöraminidaz, β-galaktosidaz, β-glukuronidaz

KALİTE POLİTİKAMIZ

Özel Delta Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı olarak, metabolizma ve biyokimya analizlerinde; doğru, güvenilir, tarafsız ve zamanında çözümler sunarak, hastaların tanı ve tedavilerinde, hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmak temel hedefimizdir.

 

Bu hedef doğrultusunda konularında uzman, yetkin ve tecrübeli ekibimiz ile;

Ø Güvenilir ve doğru sonuçlar vermeye odaklı tıbbi biyokimya ve metabolizma analizleri hizmeti sunmayı ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi,

Ø İlgili taraf ve paydaşların taleplerini dikkate alarak, değerlendirip iyileştirici faaliyetlerde bulunarak, klinisyen, hasta ve hasta yakını memnuniyetini her koşulda amaç edinmeyi,

Ø Yönetim ve personel olarak tüm birimlerde kaliteli hizmet bilincini yerleştirmeyi ve eğitim programları oluşturarak çalışanların kalite artırma faaliyetlerine katılımını sağlamayı,

Ø Hasta Kabul hizmetlerinde, düzenli mekânlarda, nazik, bakımlı, güler yüzlü, kibar, empati gücü gelişmiş personelimiz ile hastaya değer veren bir hizmet sunmayı,

Ø Kalite yönetim sistemi dokümantasyonunu bilen ve uygulayan, alanında kalifiye personel ile birlikte, kabul gören test yöntemleri ve gelişmiş cihazlar kullanarak sürekli bilgi üreten modern bir laboratuvar olmayı,

Ø Hizmet sunumunda bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalarak, analizlerin ve hizmetlerin verilmesinde bilimsel temele dayalı, önyargısız, iyi bir mesleki ve teknik uygulamayı benimsemeyi,

Ø Sektöründe önder ve lider kuruluş olarak hizmet sunmayı,

Ø Uluslararası ‘TS EN ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar Kalite ve Yeterlilik için Şartlar’ standardına, bilim ve teknolojideki yeniliklere uygun şekilde kalitemizi ve yönetim sistemimizi sürekli geliştirmeyi,

taahhüt etmekteyiz.


 
TEST LİSTESİ
TEST LİSTESİNİN TAMAMI
LİNKLER - FAYDALI SİTELER
Faydalı sitelere ulaşmak için tıklayınız.
SAĞLIK REHBERİ

// Doktorlar için bilgiler

Yenidoğan Check-Up Programı


Yenidoğan Check-Up Programı -1

Delta Laboratuvarı
Yenidoğan Check-Up Programı

Zamanında yapılacak basit bir test ile bir çocuğu uzun soluklu tedavilerden, zekâ özürlerinden ve erken ölümden kurtarabileceğinizi biliyor muydunuz?

Yenidoğan döneminde ortaya çıkan kalıtsal bir grup hastalık erken tanı konmadığı takdirde büyüme ve gelişme geriliği, zekâ özürlülüğüne, organ işlev bozuklukları, organ yetmezlikleri ve erken ölümle sonuçlanır. Oysa ki bu hastalıkların pek çoğu erken tanımlanabilirse diyet düzenlemeleri, destek ve yerine koyma tedavileri ile pek çok vakada hastalığın yaratacağı sorunlar önlenebilmektedir.

Yenidoğan Metabolizma Check-Up Programı nedir, kimler yaptırmalıdır?
Doğumsal metabolizma hastalıklarına erken tanı konabilmesi için laboratuvarımızın hazırlamış olduğu Yenidoğan Check-Up programı test grubu tüm bebeklere uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Ailesinde kalıtsal hastalık öyküsü bulunmayan, akraba evliliği yapmamış anne babalardan, normal bir gebelik sonucu dünyaya gelen bebeklerin taranması için bu program uygundur (Yukarıda belirtilen durumlar söz konusu ise daha kapsamlı tarama programlarımız uygulanmalıdır, konuyla ilgili iletişime geçiniz). Gelişmiş ülkelerin tamamında yapılan bu testler, Türkiye’de ilk kez bu kapsamda bir tarama programı halinde laboratuvarımız tarafından uygulanmaktadır.

Doğumsal metabolizma hastalıkları kimlerde görülür?
Doğumsal metabolizma hastalıkları olarak bilinen birçok hastalık kalıtsal olarak genlerle aktarılır. Anne ve baba hastalığın taşıyıcısıysa, bebeğin hasta doğma ihtimali %25’tir. Taşıyıcılarda hastalık bulgusu olmaz. Bu hastalıkların toplumda görülme sıklığı yaklaşık 1000 doğumda 1’dir. Akraba evliliklerinde bu oran artmaktadır.

Hastalığın belirtileri nelerdir?
Doğumsal metabolizma hastalıklarında vücut metabolizmasının normal çalışmasını sağlayan enzimlerden biri veya birkaçı yetersizdir. Bu yetersizlik büyüme ve gelişme geriliği, zekâ özürlülüğü, organ işlev bozuklukları, organ yetmezlikleri ve erken ölüm gibi istenmeyen sonuçlara neden olur. Oysa ki hastalık erken tanımlandığında diyet düzenlemeleri, destek ve yerine koyma tedavileri ile pek çok vakada hastalığın yaratacağı sorunlar önlenebilmektedir. Doğumsal metabolizma hastalıklarının belirtileri sıradan hastalıkların bulgularıyla karıştığından genellikle tanı gecikir. Tanıda geç kalınması ise çoğu zaman geri dönüşü olmayan kalıcı zedelenmelere neden olur. Erken tanı ancak yenidoğan döneminde yapılacak tarama testleri ile mümkündür.

Hangi hastalıklara yönelik hangi testler taranıyor?
Laboratuvarımızın tarama paketi diğer tüm tarama paketlerinden daha geniş kapsamlıdır. Paketimizde topuk kanından Tandem MS cihazı ile 40’ın üzerinde hastalık taranmaktadır. Türkiye’de Tandem MS cihazı ile yapılan en geniş tarama programı laboratuvarımızın programıdır. Taranan hastalıkların ve parametrelerin detaylı bilgisi için lütfen tabloya göz atınız.

Bilinen organik asit bozuklukları bu programda taranan bir diğer hastalık grubudur. Organik asit bozuklukları bazen sinsice seyredip ileride kalp hastalığı, psikolojik sorunlar ya da çeşitli organ sorunları ile karşımıza gelebilmektedir. Çoğu kez bunlara doğru tanı konulamamakta veya tanıda geç kalınmaktadır. Bu test grubunun tarama programına alınmasıyla ileriki yaşlarda belirtileri ortaya çıkabilecek çok sayıdaki organik asit bozukluğunun çok erken tanımlanması olanağı sunulmaktadır.

LSD taraması ile en sık görülen lizozomal depo hastalıklarından Fabry, Gaucher, Krabbe, Pompe ve Niemann Pick hastalıklarının tanınması sağlanmaktadır. Böylece bebeklerin geniş kapsamlı taranması olanağı sunulmaktadır.

Biotinidaz eksikliği olarak bilinen ve toplumda nispeten sık rastlanan bir metabolizma kusuru olan hastalığa tanı konulabilmesi yapılan Biotinidaz testi bu programın parametrelerinden biridir.

Bu kapsamda Yenidoğan metabolizma Check-Up programında yer alan testler:
1. Tandem MS genişletilmiş yenidoğan taraması testi [bu test ile amino asit bozukluklarının bir kısmı- (7 temel, alt tipleriyle birlikte 19 hastalık), yağ asidi oksidasyon defektleri (açil karnitin testleri ile tanısı konabilen 11 hastalık) ve organik asit bozukluklarının bir kısmı ( topuk kanından tanısı konabilen 13 hastalık) taranır],
2. Organik asit analizleri (idrarda): (Bilinen kalıtsal organik asit bozukluklarının tümüne tanı konabilmesi için 600’den fazla organik asit analizi yapılabilmektedir),
3. LSD taraması (Lizozomal depo hastalıklarından en sık rastlananlarının tanısını koyabilmek için yapılır),
4. Biotinidaz analizi (Otozomal resesif geçiş gösteren metabolik bir defekt olan Biotinidaz eksikliğinin tanısının konulabilmesi için yapılır).

Bu testlerin giderlerini sigorta veya devlet karşılıyor mu?
Bu hastaların erken tanınması ile gelecekteki tedavi ve bakımlarının maliyetleri azaltılabileceğinden pek çok gelişmiş ülkede bu taramaların giderlerini devlet karşılamaktadır. Bu testler henüz ülkemizde rutin tarama programlarına alınmadığından testleri yaptırmak anne babaların sorumluluğundadır.

Test nasıl yapılır?
Bebekten alınacak 1 damla topuk kanı (özel kuru kağıtlara arkalarına geçecek şekilde emdirilmiş, oda ısısında kendi kendine kurutulmuş topuk kanı örneği) ve 10 ml idrar örneğinin testi yüksek teknolojili cihazların yardımıyla yapılır. Kapsamlı yenidoğan tarama paketi basit, etkin, uygun fiyatlı, çabuk sonuç veren ve geniş kapsamlı bir tarama testidir. Kuru kan örnekleri nem almamasına ve kuru kalmasına özen gösterilerek gönderilmeli, idrar örnekleri soğuk ortam şartlarında laboratuvarımıza iletilmelidir.

Bu testin diğer yenidoğan tarama testlerinden farkı nedir?
Laboratuvarımız özellikle yenidoğan tarama testlerine yöneliktir. Tarama programlarımız kapsamları ve özellikleri ile Türkiye’de ilk ve tektir. Devletimizin yenidoğanlardan zorunlu ve ücretsiz olarak yaptığı testte sadece Fenilketonüri hastalığı taranmaktadır. Benzer şekilde tarama testi olarak adlandırılan pek çok programda ancak kısıtlı sayıda hastalık araştırması yapılmakta, Tandem cihazını kullanan bazı seçkin laboratuarlarda ise bizim taradığımız tüm parametreler taranmamaktadır (detaylı bilgi için broşürün sonundaki taranan hastalıklar listemize bakınız). Laboratuvarımızın kuruluşundan önce yurt dışına gönderilerek çalıştırılan bazı testleri (Süksinil aseton testi ile Tirozinemi Tip I topuk kanı taraması, GALT ile galaktozemi taraması, CDG testleri ve Lizozomal depo hastalıklarının en sık görülenlerinin taranması gibi) Türkiye’de ilk ve tek yapan laboratuvar olarak sizlere bu hizmeti verebilmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Tarama testi sonucu pozitif çıkarsa ne yapılır?
Bu testin pozitif saptandığı bebekler daha ayrıntılı testler ve doğrulama testi için genetik testlere yönlendirilir. Bu süre içerisinde hastalığın türüne göre erken tedavi başlanır.

Testi nasıl ve nerede yaptırabilirim?
Testi Delta Laboratuvarında yaptırabilirsiniz. Laboratuvarımız özellikle yenidoğan tarama testleri konusunda uzmanlaşmış biyokimya ve metabolizma hastalıkları laboratuvarıdır. Laboratuvarımız testin yapılması, yorumlanması ve hastanın yönlendirilmesi konusunda uzman görüşleriyle hizmet vermektedir. Siz Türkiye’nin neresinde olursanız olun bu hizmetlerden yararlanmanız mümkündür. Test hakkında daha detaylı bilgi için doktorunuza danışabilir veya bizi telefonla arayabilirsiniz.


Tablo 1: Delta Laboratuvarı Yenidoğan Check-Up Programında yapılan testler

1-Tandem MS ile topuk kanından tarananlar:

Tandem MS cihazı ile laboratuarımızda Türkiye’de yapılmakta olan en geniş tarama paneli kullanılmaktadır, taranan parametreler şunlardır:

Serbest Karnitin
C2 asetil Karnitin
C3 propiyonil Karnitin
C4 bütiril Karnitin
C5:1 Tiglil Karnitin
C5 İsovaleril Karnitin
C6 Hekzanoil Karnitin
C5 OH 3OH İsovaleril Karnitin
C8:1 Oktenoil Karnitin
C8 Oktanoil Karnitin
C10:1 Dekenoil Karnitin
C10 Dekanoil Karnitin
C4DC Metil Malonil Karnitin
C5 DC Glutaril Karnitin
C12 Dodecanoil Karnitin
C6DC Adipil Karnitin
Metil Glutaril Karnitin
C14:2
C14:1
C14 Miyristoil Karnitin
C8 DC Suberil Karnitin
C16:1 Palmitoleil Karnitin
C16 Palmitoil Karnitin
C10 DC Sebasil Karnitin
C18:2 Linoleil Karnitin
C18:1 Oleil Karnitin
C18 Steraoil Karnitin
C18:1 OH 3OH Oleil Karnitin
Sitrulin
Glisin
Alanin
Arginin
Arginosuksinik Asit
Valin
Glutamin
Lösin/izolösin
Metiyonin
Fenilalanin
Tirozin
Aspartik Asit
Glutamik Asit

Bu parametreler ile aşağıdaki hastalıklar ile ilgili bulgular elde edilebilmektedir:

Aminoasid Bozuklukları:
• Argininemi/Arginaz eksikliği
• ASAL (Arginino süksinil CoA liyaz eksikliği)
• ASAS (Sitrülinemi/Arginino süksinat sentetaz eksikliği)
• CBS (Homosisteinemi/Sistationin beta sentaz eksikliği)
• MSUD (Akçaağaç şurubu idrar hastalığı)
• PKU (Fenilketonüri)
• Tirozinemi
Yağ asidi oksidasyon bozuklukları:
• Karnitin transporter eksikliği
• CAT (Karnitin/Açilkarnitin translokaaz eksikliği)
• CPT-1 (Karnitin palmitoil transferaz eksikliği tip-1)
• CPT-2 (Karnitin palmitoil transferaz eksikliği tip-2)
• GA-2 (Glutarik asidemi tip-2)
• GA-2 (Geç başlangıçlı glutarik asidemi tip-2)
• LCHADD/TFP (Uzun zincirli 3-hidroksiaçil-CoA dehidrogenaz eksikliği/Trifunctional protein eksikliği)
• MCADD (Orta zincirli açil-CoA dehidrogenaz eksikliği)
• SCADD (Kısa zincirli açil-CoA dehidrogenaz eksikliği)
• SCHADD (Kısa zincirli 3-hidroksiaçil-CoA dehidrogenaz eksikliği)
• VLCADD (Çok kısa zincirli açil-CoA dehidrogenaz eksikliği)
Organik asid bozuklukları:
• BKD (Beta ketotiolaz eksikliği)
• GA-1 (Glutarik asidemi tip-1)
• GA-2 (Glutarik asidemi tip-2)
• GA-2 (Geç başlangıçlı glutarik asidemi tip-2)
• HMGCoA (3-hidroksi-3-metilglutaril CoA liyaz eksikliği)
• İzobütiril CoA dehidrogenaz eksikliği
• IVA (İzovalerik asidemi)
• MMA (Metil malonik asidemi), Vitamin B12 ye yanıt veren
• MMA (Metil malonik asidemi), Vitamin B12 ye yanıt vermeyen
• MMAve homosistinüri ile birlikte Vitamin B12 metabolik defekti
• PA (Propiyonik asidemi)
• 3MCC ( 3-metilkrotonil CoA karboksilaz eksikliği)
• 2MBC (2-metilbütiril CoA dehidrogenaz eksikliği)
2-Organik asitlerin idrarda tam taraması
Bilinen organik asit bozukluklarının tümünün taranmasına olanak sağlayan 600’ün üzerinde organik asit analizi yapılabilmekte ve rutinde şu organik asid sonuçları raporlanmaktadır: 3-OH propiyonik asid, Propiyonil glisin, Tiglilglisin, Metilsitrat, 4-OH Fenilasetat, 4-OH fenillaktik asid, 3-metilkrotonilglisin, 3-OH isovalerik asid, N-asetilaspartat, hegzanoil glisin, suberil glisin, fenilpropionil glisin, süberik asit, isobütirilglisin, bütirilglisin, isovalerilglisin, 3-OH-3-metilglutarik asid,3- metilglutakonik asid, 3-metilglutarik asid, metilmalonik asid, D-gliserik asid, 2-OH glutarik asid, 5-OH hegsanoik asid , 7-OH oktanoik asid , adipik asid, sebasik asid, fenilpürivikasid, 2-OH fenilasetikasid, mandelik asid, p-OH fenillaktik asid, 2-metil-3 OH bütirik asid, 3-OH valerik asid,orotik asid, etilmalonik asid, metilsüksinik asid, 4-OH bütirik asid, threo 4-5 dihidroksihegzanoik asid, eritro 4-5 dihidroksihegzanoik asid,3-OH sebasik asid, homogensitik asid,süksinil aseton, N asetil tirozin.

3-Topuk kanından LSD(Lizozomal depo hastalıkları) taraması
• Fabry hastalığı
• Gaucher hastalığı
• Krabbe hastalığı
• Pompe hastalığı
• Niemann Pick hastalığı

4-Biotinidaz testi

İletişim Bilgileri:
Delta Analiz ve Laboratuvar Hizmetleri
Şehit Daniş Tunalıgil sokak No: 11/16
Maltepe/Ankara
Tel:0.312.232 30 60 (pbx)
Fax: 0.312.232 30 59
www.deltaanaliz.com
ÖZEL DELTA TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ

PDF İNDİR


ÖZEL DELTA TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI ALFABETİK TEST LİSTESİ

PDF İNDİR


DELTA ANALİZ VE LAB. HİZM. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRMESİ

PDF İNDİR


DELTA ANALİZ VE LABORATUVAR HİZMETLERİ SAN.TİC.A.Ş
Adres:
 Çukurambar Mah. 1464. Cad. No:5/B  Çankaya- Ankara
Tel: (0312) 232 30 60  -  Faks: (0312) 232 30 59
Email:
info@deltaanaliz.com.tr
HİT: 1147911
SPONSOR BAĞLANTI